ένα Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ELAICH – Εκπαιδευτική Προσέγγιση στην Πολιτιστική Κληρονομιά

Το eLAICH είναι μια ευέλικτη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που θα σας δώσει τη δυνατότητα να αντιληφθείτε και να συνδεθείτε με τη δική σας πολιτιστική κληρονομιά και να κατανοήσετε και να συμβάλετε στη διατήρησή της μέσα από τη μελέτη σας.

ΤΙ

είναι πολιτιστική κληρονομιά?

ΓΙΑΤΙ

πρέπει να τη διατηρήσουμε?

ΠΩΣ

πρέπει να το κάνουμε?