התוכנית ממומנת ע"י האיחוד האירופאי

אליך - גישה לימודית מחברת למורשת תרבותית

eLAICH היא מערכת לימודית גמישה שתאפשר לך להכיר ולהתחבר אל המורשת התרבותית שלך, להבין אותה, לפעול ולהרתם לשימורה במהלך לימודיך.

מהי

מורשת תרבותית?

מדוע

עלינו לשמר אותה?

כיצד

נעשה זאת?