Programm maħdum bil-fondi tal-Unjoni Ewropea

ELAICH - Educational Linkage Approach in Cultural Heritage

eLAICH hu pjattaforma flessibbli ta’ tagħlim elettroniku li għandha tagħtik il-ħila li ssir konxju u tibni konnessjoni mal-wirt kulturali tiegħek stess, u biex tifhem il-preservazzjoni tiegħu u tikkontribwixxi għaliha permezz tal-istudji tiegħek.

X’INHU

wirt kulturali?

GĦALIEX

għandha nippreservawh?

KIF

għandna nagħmlu dan?